Naslovnica BiH / EU Vijeće podsjeća da zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU predstavlja...

Vijeće podsjeća da zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU predstavlja strateško opredjeljenje za napredak ka EU

0

Vijeće Evropske unije na zasjedanju u Luksemburgu usvojilo je niz zaključaka o zemljama Zapadnog Balkana među kojima je i Bosna i Hercegovina u procesu stabilizacije i pridruživanja EU. Kada je Bosna I Hercegovina u pitanju, Vijeće pozdravlja finaliziranje odgovora na Upitnik Evropske komisije kroz mehanizam koordinacije te poziva našu zemlju da nastavi koristiti ovaj važan mehanizam za pripremu dosljednih i sveobuhvatnih državnih strategija, uključujući i one zahtijevane u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Također, podsjećaju da se opredijeljenost ka članstvu u EU mora pretočiti u sveobuhvatne reformske rezultate na terenu.

Vijeće pozdravlja usvajanje nekih eurointegracijskih reformi, poput Zakona o akcizama ili državnih strategija u oblastima zaštite okoliša i ruralnog razvoja. Međutim, Vijeće sa zabrinutošću upozorava da su razdorna retorika i predizborna kampanja značajno usporili reformski tempo, naročito po pitanju Reformske agende – navodi se u zaključcima. Vijeće pozdravlja finaliziranje odgovora zemlje na Upitnik Evropske komisije za mišljenje o zahtjevu za članstvo u EU kroz mehanizam koordinacije i apeluje na Bosnu i Hercegovinu da i dalje koristi ovaj važan mehanizam za pripremu dosljednih i sveobuhvatnih strateških dokumenata za cijelu zemlju, uključujući i one koje zahtijeva Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Vijeće podsjeća da zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU iz februara 2016. godine predstavlja strateško opredjeljenje za napredak ka EU, koje se hitno mora pretočiti u sveobuhvatne reformske rezultate na terenu. Vijeće pozdravlja usvajanje nekih od reformi orijentisanih ka EU u Bosni i Hercegovini, poput akciza ili strategija za cijelu zemlju u oblastima okoliša i ruralnog razvoja.

Međutim, Vijeće sa zabrinutošću primjećuje da su retorika podjela i predizborne kampanje značajno usporile tempo reformi, posebice što se tiče Reformske agende. Vijeće ponovo ističe da od Bosne i Hercegovine očekuje da osigura potpunu i učinkovitu provedbu Reformske agende, u skladu sa Akcionim planom koji je dogovoren sa vlastima Bosne i Hercegovine, uz konsultacije sa civilnim društvom, za dobrobit njenih građana te u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima. Inkluzivne socio-ekonomske reforme, jačanje vladavine prava, uključujući jačanje nezavisnosti i nepristranosti, kao i odgovornosti, profesionalizma i efikasnosti, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, protiv radikalizacije i terorizma, protiv neregularnih migracija, kao i reforma javne uprave u skladu sa evropskim standardima na svim nivoima vlasti, te daljnje unaprjeđenje saradnje između svih nivoa vlasti, su i dalje najvažniji prioriteti. Vijeće izražava žaljenje zbog nedostatka napretka po pitanju slobode izražavanja i izgradnje nezavisnih medija, te poziva Bosnu i Hercegovinu da intenzivira napore na rješavanju ovih pitanja. Vijeće apeluje na Bosnu i Hercegovinu da usvoji, kao najviši prioritet, odredbe Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim standardima.

Takođe poziva na potpuno usvajanje Zakona o sukobu interesa kao i Zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Vijeće je pozdravilo napredak u pogledu ekonomskog razvoja i konkurentnosti, ali poziva našu zemlju na rješavanje ključnih izazova, kao što su slaba vladavina prava, loše poslovno okruženje, nedostatak zajedničkog ekonomskog prostora, fragmentirano regulatorno okruženje, velika i neučinkovita administracija, siva ekonomija, slab pristup finansijama za neke segmente ekonomije, korupcija, neravnoteže na tržištu rada sa visokom strukturalnom nezaposlenošću i niskom stopom zaposlenosti zbog lošeg sistema obrazovanja, slabe institucionalne kapacitete i nepodržanu investicijsku klimu te jačanje bankarskog zakonodavnog okvira.

Vijeće ohrabruje vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima da se aktivno opredijele za proces pripreme Mišljenja Evropske komisije i daju svoj doprinos na zahtjeve Komisije. Vijeće ponovo ističe da će tokom pripreme Mišljenja, Komisija trebati posvetiti posebnu pažnju provedbi presude Sejdić-Finci. Imajući u vidu da Ustav Bosne i Hercegovine navodi Bošnjake, Hrvate i Srbe kao konstitutivne narode (zajedno sa Ostalima), Vijeće ponovno naglašava da se principi jednakosti svih građana i nediskriminacije moraju biti u potpunosti zagarantovana. Vijeće će se očitati o procesu integracija Bosne i Hercegovine u EU na osnovu budućeg Mišljenja Komisije o zahtjevu zemlje za članstvo u EU.

Loading...