Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o šumama

IZVORAvaz.ba

Oba doma Parlamenta Federacije BiH ranije su usvojila nacrt ovog zakona, zaduživši Vladu FBiH kao predlagača da provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je organiziralo javnu raspravu u svim kantonima i sastanke s predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BiH kao i ostalih zainteresiranih strana.

Tekst nacrta zakona je također bio dostupan na web stranici ovog ministarstva za dostavljanje komentara i mišljenja. Utemeljeni prijedlozi koji poboljšavaju rješenja u tekstu zakona, prihvaćeni su i ugrađeni u njega, a za one koji nisu mogli biti prihvaćeni dati su odgovori koji će također biti objavljeni na zvaničnoj web stranici ovog ministarstva.

Kako prema zvaničnim podacima šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu, utvrđivanjem Prijedloga zakona o šumama Vlada FBiH je iskazala spremnost da na nivou Federacije BiH stvori ključne pretpostavke za unapređenje stanja i rješavanje nagomilanih problema u sektoru šumarstva.

Kako je navedeno u saopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, problemi zbog višegodišnjeg pravnog vakuuma u sektoru šumarstva su bespravna sječa i zauzimanje državnog šumskog zemljišta, pojava biljnih bolesti koje ugrožavaju stabilnost šuma, te otežana uspostava prava služnosti i zakupa na šumskom zemljištu.

Da bi bila spriječena daljnja degradacija šuma u Federaciji BiH, Prijedlogom zakona o šumama, koji je izrađen uz uvažavanje principa šumarske nauke i struke, osigurava se efikasno i efektivno gazdovanje šumama i adekvatan nadzor i čuvanje šuma u FBiH. Zakonom je definirano da su šume i šumska zemljišta dobro od općeg interesa koje, kao prirodno dobro, uživa  posebnu brigu i zaštitu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

S obzirom na planiranje i privređivanje u šumarstvu, odluku o formiranju šumskogospodarskih područja i reviziji njihovih granica donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva, na osnovu stručnog elaborata i mišljenja kantonalne uprave za šumarstvo i saglasnost vlade kantona.

Šumskoprivredna područja su funkcionalne cjeline osnovane s ciljem osiguranja održivog gospodarenja, planiranja i usmjeravanja razvoja šuma i šumskog zemljišta.

Šumarski program Federacije zakonom je utvrđen kao glavni strateški planski dokument kojim je propisano da se gospodarenje šumama vrši na osnovu šumskoprivredne osnove koju donosi federalni ministar za državne, a kantonalni za privatne šume, na period od deset godina u granicama jednog šumskoprivrednog područja.

Zakonom su, također, propisana pravila privređivanja u šumarstvu, zaštita šuma od biotičkih i nebiotičkih agenasa, promet drveta i nedrvnih šumskih proizvoda, zaštićene šume, zaštitne šume i šume s posebnom namjenom.

Nastavljen je dosadašnji sistem gospodarenja prema kojem državnim šumama gospodari jedno šumskoprivredno društvo osnovano od strane skupštine kantona. Međutim, ostavlja se mogućnost osnivanja više šumskoprivrednih društava na nivou kantona ukoliko se to pokaže opravdanim, a na osnovu stručnog elaborata.

Ostavljena je i mogućnost da zahtjev za osnivanje novog šumskoprivrednog društva mogu podnijeti jedna ili više jedinica lokalne samouprave i da šumama gospodari više ovakvih društava ukoliko se stručnim elaboratom pokaže opravdano. Time bi bili uvaženi interesi lokalne zajednice i ispoštovane ustavne nadležnosti kojima se propisuje da je korištenje prirodnih bogatstava u zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.

U cilju zaštite državne imovine, odnosno sprečavanja njenog otuđenja kroz pretvaranje prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja nad šumom i šumskim zemljištem u dosadašnjem društvenom ili državnom vlasništvu u pravo vlasništva, propisuje se zabrana pretvaranja tih prava u pravo vlasništva. Određeno je da po pitanju vlasništva državne šume i šumska zemljišta zastupa Federalno pravobranilaštvo, dok se propisom na nivou Bosne i Hercegovine drugačije ne uredi vlasništvo nad državnom šumom i šumskim zemljištem.

Zbog izuzetne važnosti šuma, kako u pogledu zaštite prirode i očuvanja okoliša tako i u ekonomskom pogledu, propisana je zabrana prometa državnih šuma i šumskog zemljišta. Ovim zakonom ekonomske funkcije po pitanju gospodarenja šumama date su u nadležnost korisnicima šuma – kantonalnim šumskoprivrednim društvima.

Napravljen je pomak u vidu ustanovljavanja namjenskih finansijskih sredstava za zaštitu,  unapređenje i podizanje novih šuma, čime se omogućava održivo finansiranje i balans unutar šumarskog sektora, na cijeloj teritoriji Federacije BiH, pa su utvrđene naknade, te ostvareni prihodi na godišnjem nivou i njihovo raspoređivanje između Federacije BiH, kantona i općina. Također, šumsko-privredna društva će plaćati naknadu za korištenje državnih šuma.

Predviđeno je i finansiranje krša, uspostava Informacionog sistema u šumarstvu kao i osnivanje Instituta za šumarstvo na  nivou FBIH  koji će se baviti stručnim poslovima.

Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Oba doma Parlamenta Federacije BiH ranije su usvojila nacrt ovog zakona, zaduživši Vladu FBiH kao predlagača da provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je organiziralo javnu raspravu u svim kantonima i sastanke s predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BiH kao i ostalih zainteresiranih strana. Tekst nacrta zakona je također bio dostupan na web stranici ovog ministarstva za dostavljanje komentara i mišljenja.

Utemeljeni prijedlozi koji poboljšavaju rješenja u tekstu zakona, prihvaćeni su i ugrađeni u njega, a za one koji nisu mogli biti prihvaćeni dati su odgovori koji će također biti objavljeni na zvaničnoj web stranici ovog ministarstva. Kako prema zvaničnim podacima šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu, utvrđivanjem Prijedloga zakona o šumama Vlada FBiH je iskazala spremnost da na nivou Federacije BiH stvori ključne pretpostavke za unapređenje stanja i rješavanje nagomilanih problema u sektoru šumarstva.

Kako je navedeno u saopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, problemi zbog višegodišnjeg pravnog vakuuma u sektoru šumarstva su bespravna sječa i zauzimanje državnog šumskog zemljišta, pojava biljnih bolesti koje ugrožavaju stabilnost šuma, te otežana uspostava prava služnosti i zakupa na šumskom zemljištu. Da bi bila spriječena daljnja degradacija šuma u Federaciji BiH, Prijedlogom zakona o šumama, koji je izrađen uz uvažavanje principa šumarske nauke i struke, osigurava se efikasno i efektivno gazdovanje šumama i adekvatan nadzor i čuvanje šuma u FBiH. Zakonom je definirano da su šume i šumska zemljišta dobro od općeg interesa koje, kao prirodno dobro, uživa  posebnu brigu i zaštitu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. S obzirom na planiranje i privređivanje u šumarstvu, odluku o formiranju šumskogospodarskih područja i reviziji njihovih granica donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva, na osnovu stručnog elaborata i mišljenja kantonalne uprave za šumarstvo i saglasnost vlade kantona.

Šumskoprivredna područja su funkcionalne cjeline osnovane s ciljem osiguranja održivog gospodarenja, planiranja i usmjeravanja razvoja šuma i šumskog zemljišta. Šumarski program Federacije zakonom je utvrđen kao glavni strateški planski dokument kojim je propisano da se gospodarenje šumama vrši na osnovu šumskoprivredne osnove koju donosi federalni ministar za državne, a kantonalni za privatne šume, na period od deset godina u granicama jednog šumskoprivrednog područja.

Zakonom su, također, propisana pravila privređivanja u šumarstvu, zaštita šuma od biotičkih i nebiotičkih agenasa, promet drveta i nedrvnih šumskih proizvoda, zaštićene šume, zaštitne šume i šume s posebnom namjenom. Nastavljen je dosadašnji sistem gospodarenja prema kojem državnim šumama gospodari jedno šumskoprivredno društvo osnovano od strane skupštine kantona. Međutim, ostavlja se mogućnost osnivanja više šumskoprivrednih društava na nivou kantona ukoliko se to pokaže opravdanim, a na osnovu stručnog elaborata. Ostavljena je i mogućnost da zahtjev za osnivanje novog šumskoprivrednog društva mogu podnijeti jedna ili više jedinica lokalne samouprave i da šumama gospodari više ovakvih društava ukoliko se stručnim elaboratom pokaže opravdano. Time bi bili uvaženi interesi lokalne zajednice i ispoštovane ustavne nadležnosti kojima se propisuje da je korištenje prirodnih bogatstava u zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.

U cilju zaštite državne imovine, odnosno sprečavanja njenog otuđenja kroz pretvaranje prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja nad šumom i šumskim zemljištem u dosadašnjem društvenom ili državnom vlasništvu u pravo vlasništva, propisuje se zabrana pretvaranja tih prava u pravo vlasništva. Određeno je da po pitanju vlasništva državne šume i šumska zemljišta zastupa Federalno pravobranilaštvo, dok se propisom na nivou Bosne i Hercegovine drugačije ne uredi vlasništvo nad državnom šumom i šumskim zemljištem.

Zbog izuzetne važnosti šuma, kako u pogledu zaštite prirode i očuvanja okoliša tako i u ekonomskom pogledu, propisana je zabrana prometa državnih šuma i šumskog zemljišta. Ovim zakonom ekonomske funkcije po pitanju gospodarenja šumama date su u nadležnost korisnicima šuma – kantonalnim šumskoprivrednim društvima. Napravljen je pomak u vidu ustanovljavanja namjenskih finansijskih sredstava za zaštitu,  unapređenje i podizanje novih šuma, čime se omogućava održivo finansiranje i balans unutar šumarskog sektora, na cijeloj teritoriji Federacije BiH, pa su utvrđene naknade, te ostvareni prihodi na godišnjem nivou i njihovo raspoređivanje između Federacije BiH, kantona i općina.

Također, šumsko-privredna društva će plaćati naknadu za korištenje državnih šuma. Predviđeno je i finansiranje krša, uspostava Informacionog sistema u šumarstvu kao i osnivanje Instituta za šumarstvo na  nivou FBIH  koji će se baviti stručnim poslovima. Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se