Naslovnica BOSANSKA KRUPA Vlada USK isplatila 40.000 km namjenskih sredstava za sanaciju krova Doma zdravlja...

Vlada USK isplatila 40.000 km namjenskih sredstava za sanaciju krova Doma zdravlja Bosanska Krupa

0

Zalaganjem zastupnice Ifete Kadić Vlada USK isplatila 40.000 KM za sanaciju krova Doma zdravlja Bosanska Krupa.

Spiritus movens svake političke odluke i postupka morao b, i treba biti isključivo javni interes. Nažalost u korumpiranom i bezvoljnom društvu kakvo je naše sve je manje takvih primjera i čini se da politička teorija nalaže jedno, a u praksi se sprovodi drugo. Da nije sve baš tako govori i sljedeći pozitivni primjer u vidu političara koji bude optimizam i koji svu svoju energiju usmjeravaju da pomognu svoju lokalnu zajednicu. Naime zalaganjem Ifete Kadić, kantonalne zastupnice ispred SBB-a BiH u Skupštini USK, Vlada USK juče je isplatila 40.000 KM namjenskih sredstava za sanaciju krova Doma zdravlja Bosanska Krupa.

Dom zdravlja u Bosanskoj Krupi od početka proteklog rata nalazi se u finansijskim problemima i tek dolaskom novog menadžmenta načelu sa direktorom dr. Mujom Kekićem čini se da su ti problemi prevaziđeni i da je Dom zdravlja u Bosanskoj Krupi od „teškog bolesnika“ postao primjer za uzor, jer su 2018. Godine sanirani decenijama stari dugovi od preko 585 000 KM i ta godina je završena sa pozitivnim finansijskim rezultatom od 250.000 KM zbog čega je Dom zdravlja na čelu s direktorom dr. Mujom Kekićem pohvaljen u izvještaju sa 45. sjednice Vlade USK-a na kojoj su razmatrani izvještaji o radu u 2018. g. institucija i javnih ustanova čiji je osnivač Vlada USK. Efikasnim radom menadžmenta Doma zdravlja Bosanska Krupa stvoreni su uslovi da se uspješno implementiraju mnogi projekti poput projekata sanacije grijanja u zgradi pedijatrije, sanacije grijanja u ambulanti Bosanska Otoka, rekonstrukcije grijanja Bosanska Otoka, utopljavanje ambulante Jezerski, sanacija krova Jezerski, sanacije prostorija hitne pomoći, nabave laboratorijske dijagnostike, kupovina ultrazvuka (45. 000 KM), kupovine 4 nova vozila, od kojih je posljednje – sanitet plaćen 70. 000 KM. Također u toku je realizacija projekta dodatnog pristupnog puta sa glavne ceste. Ovaj projekat je pokrenut još prije godinu dana, kada je direktor Doma zdravlja gospodin Mujo Kekić uputio zahtjev za priključak na regionalnu cestu “Bosanska Krupa-Arapuša” kao i izgradnju pristupnog puta do novih prostorija Hitne službe čime će se olakšati rad Hitne službe, povećati njena brzina, fleksibilnost i funkcionalnost, a samim time i pozitivno uticati na samu mogućnost spašavanja života i zdravlja u hitnim slučajevima. Analizirajući sve navedeno može se zaključiti da se radi o odgovornom i dobrom radu, ali i jasnoj viziji menadžmenta Doma zdravlja.

Nažalost posljednje odluke ZZO USK nepovoljne su po rad Domova zdravlja na USK-u, a posebno su u nepovoljnom finansijskom položaju oni ispod 50 000 osiguranika. Zbog toga je upitna dinamika i obim predstojećih projekata koji će omogućiti kontinuiran nastavak uspješnog rada Doma zdravlja u Bosanskoj Krupi. Jedan od predstojećih projekata je i sanacija krova koji odavno prokišnjava, a nalazi se iznad vrijedne opreme u prostorijama ultrazvučne i rendgen dijagnostike, ginekologije i antituberkuloznog dispanzera. Projekat je vrijedan 50 000 KM, a zalaganjem kantonalne zastupnice Ifete Kadić , Vlada USK juče je isplatila 40.000 KM. Nedostajućih 10 000 KM obezbijediće Dom zdravlja iz vlastitih sredstava. Ovo je samo jedan od projekata čiju realizaciju u relativno kratkom vremenskom intervalu je svojim lobiranjem i zalaganjem omogućila zastupnica Ifeta Kadić. Pri kraju je realizacija projekta izgradnje puta koji Arapušu povezuje sa centrom Bosanske Krupe. Ovaj projekat se razvlači godinama, ali je zastupnica Ifeta Kadić bila uporna u zahtjevu prema Direkciji regionalnih cesta USK da se isti okonča u toku ove kalendarske godine i prema našim saznanjima rebalansom u Direkciji regionalnih cesta USK su izdvojena sredstva za završetak istih, mada nisu planirana nikako u toku ove godine. Čini nam se da zastupnica Ifeta Kadić potvrđuje onu staru narodnu da se „sve može kad se hoće”. Nadamo se da će navedeni primjer zalaganja za realizaciju projekata u lokalnoj zajednici slijediti i drugi zastupnici tako da se politika izdigne iznad ličnih koristi i animoziteta i postane ono što i treba biti, a to je sluga javnih interesa.