10.3 C
Bihać
Nedjelja, 1 Novembra, 2020

Za 25 godina BiH priznale 173 zemlje

Prošlo je 25 godina otkada su građani Bosne i Hercegovine izašli na referendum o nezavisnosti. Te 1992. godine, ujedno i prve ratne godine 76 država svijeta priznalo je BiH kao nezavisnu državu, a prvo je to učinila Bugarska i prije referenduma 31. januara 1992.

Slijedile su je: Albanija, Alžir, Argentina, Australija, Austrija, Bahrain, Bangladeš, Bjelorusija, Belgija, Brazil, Bugarska, Burkina Faso, Grčka, Kanada, Čile, Kolumbija, Hrvatska, Kuba, Danska, Egipat, El Salvador, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Island i Indija.

BiH priznao i Oman

Potom i: Indonezija, Irak, Irska, Italija, Jamajka, Jordan, Kazahstan, Kuvajt, Latvija, Liban, Lihtejnštajn, Libija, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malezija, Mauritanija, Moldavija, Maroko, Holandija, Novi Zeland, Niger, Norveška, Oman, Pakistan, Peru, Filipini, Poljska, Katar, Rusija i Saudijska Arabija.

Te 1992. najviše zemalja priznalo je BiH, među njima su bile i: Singapur, Slovačka, Slovenija, Španija, Šri Lanka, Sudan, Švedska, Švicarska, Tajland, Tunis, Turska, Ujedinjeni Emirati, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Venecuela.

Bosnu i Hercegovinu 1993. priznale su: Češka Republika, Kazahstan, Mongolija, Nigerija i Senegal, 1994. godine: Jemen, Sirija, Mali, Čad, Komori i Brunej, a 1995., posljednje ratne godine, to su uradile: Zelenortska Republika, Kina, Kosta Rika, Obala Slonovače, Gvineja-Bisau, Južna Koreja, Crna Gora, Nambija, Portugal, Srbija, Južna Afrika, Ukrajina, Urugvaj i Zambija.

Prve godine mira nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, 1996. BiH su priznale: Andora, Belize, Kongo, Eritreja, Gambija, Japan, Sjeverna Koreja, Laos, Gvineja, Mozambik, Rumunija, San Marino, Uzbekistan, Vijetnam, Turkmenistan i Tadžikistan.

Godine 1997. BiH su kao samostalnu i nezavisnu državu priznale: Armenija, Bolivija, Izrael, Maldivi i Malta, 1998. to su učinile: Ekvador i Gruzija, 1999. BiH je priznala Angola, a 2000. Kipar i Nepal, dok su 2001. godine BiH priznali: Meksiko, Sveti Toma i Princip i Salomonski Otoci, 2003. godine i Kambodža.

Od 2004. do 2010. BiH su priznale: Panama, Afganistan, Istočni Timur, Etiopija, Irak, Bocvana, Kenija, Benin, Burundi, Kamerun, Džibuti, Dominikanska Republika, Gvatemala, Nikaragva, Paragvaj, Sveti Vincent i Grenadini, Samoa, Mauricijus, Svazi, Ekvatorijalna Gvineja, Fidži, Haiti, Honduras, Liberija, Surinam i Uganda.

Od 2011. do danas BiH su priznale još i: Antigva i Barbuda, Malavi, Mijanmar, Republika Kongo, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Zimbabve, Gana, Gvajana, Ruanda, Sveta Lucija, Dominika, Sejšeli, dok je posljednja BiH priznala Sierra Leone i to 2015. godine.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH Feni je potvrđeno da BiH nije uspostavila diplomatske odnose s 20 zemalja od 193 zemlje članice Ujedinjenih naroda, što uključuje Palestinu i Svetu Stolicu koji imaju status članice bez prava glasa.

Radi se o zemljama s kojima BiH nije razmijenila priznanja, te konsekventno ni uspostavila diplomatske odnose. No, s njima po potrebi diplomatski sarađuje i u toku je procedura za uspostavljanje diplomatskih odnosa i međusobno priznanje.

Ministarstvo vanjskih poslova 2008., u skladu s odlukom Predsjedništva BiH, pokrenulo je proceduru uspostave odnosa sa svim preostalim zemljama članicama UN-a (44 u tom trenutku). Pozitivno su odgovorile 24 zemlje i s njima su razmjenom nota uspostavljeni diplomatski odnosi.

Preostalih 20 se nisu očitovale, budući da se uglavnom radi o dalekim i malim otočkim državama slabih administrativnih kapaciteta, ali je naknadno ponovo pokrenuta procedura i prema ovim državama te se očekuje da će BiH uskoro imati diplomatske odnose i sa svim državama članicama Ujedinjenih nacija.

Načelnik Kancelarije za odnose s javnošću Ministarstva inostranih poslova BiH ministar-savjetnik Nebojša Regoje u razgovoru za Fenu pojasnio je da od zemalja koje nisu punopravne članice UN-a BiH ima uspostavljene diplomatske odnose s Vatikanom, Palestinom i Malteškim Redom.

– S Kukovim Ostrvima BiH ima uspostavljene diplomatske odnose, ali ih nije priznala kao nezavisnu zemlju, niti su oni od BiH to tražili. Nijednu drugu državu koja pretendira na priznanje međunarodne zajednice nismo priznali, niti s njom imamo uspostavljene diplomatske odnose – dodao je Regoje.

Ipak, ocijenio je da nije toliko važno s koliko zemalja BiH ima uspostavljene diplomatske odnose, nego koliko ima kapaciteta da te odnose održava za dobrobit BiH i u interesu njenih naroda i građana.

– Nažalost, Ministarstvo u ovom trenutku nema potrebne normativne, kadrovske i finansijske kapacitete da održava efikasne diplomatske odnose sa svim zemljama članicama UN-a, te u našem dosadašnjem djelovanju pokušavamo prvo stvoriti suštinske pretpostavke – istaknuo je.

Stalna Misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku vodi aktivnosti na uspostavi diplomatskih odnosa s preostalih 20 država, a procedure su započete s Tanzanijom od 2006.

Od 2008. procedure su počele s: Bahamima, Barbadosom, Butanom, Grenadom, Madagaskarom, Maršalskim Ostrvima, Mikronezijom od, Nauruom, Palauom, Papua Novom Gvinejom, Svetim Kitsom i Nevisom, Togom, Tongom, Vanuatuom i Lesotom.

U narednim godinama počele su aktivnosti pregovora s Kiribatima, Centralnom Afričkom Republikom, Somalijom i Južnim Sudanom.

Kada su u pitanju članstva BiH u međunarodnim organizacijama ili djelovanje kao zemlje posmatrača BiH je ili punopravna članica ili djeluje kao pridružena članica u 90 međunarodnih organizacija iz različitih oblasti.

Od njih 90 u pet međunarodnih organizacija djeluje kao pridruženi član ili posmatrač i to u Pokretu nesvrstanih zemalja (NAM) i Organizaciji islamske saradnje od 1994. godine, u Afričkoj uniji od 2009., Međunarodnoj organizaciji Frankofonije (OIF) od 2010. te Međunarodnom birou za utege i mjere (BIPM) od 2011. godine.

U 2002. započeli su i pregovori za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), Bosna i Hercegovina još nije članica, a 2009. započeli su i pregovori za pristupanje Svjerenoatlantskom savezu (NATO), BiH također još nije članica.

Bosna i Hercegovina prije 25 godina postala je članica Ujedinjenih nacija (UN), Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF), UN-ove agencije za izbjeglice (UNHCR) te Organizacije UN-a za industrijski razvoj (UNIDO).

Također, od 1992. BiH je članica Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Svjetske organizacija za zdravlje životinja (OIE), Centralnoevropske inicijative (CEI) i Međunarodnog monetarnog fonda (IMF-MMF).

Od 1993. članica je Organizacije UN-a za prehranu i poljoprivredu (UNFAO), Međunarodne organizacije rada (ILO), Organizacije UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Svjetske poštanske unije (UPU), Svjetske turističke organizacije (WTO), Međunarodne pomorske organizacije (IMO) te Evropske zajednice javnih emitera (EBU), Svjetske banke i Međunarodne banka za obnovu i razvoj (IBRD).

Još ratom zahvaćena BiH 1994. postala je članica Svjetske meteorološke organizacije (WMO), Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu (ICDO), a 1995. Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Nakon rata, 1996. godine BiH je postala članica Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), Međuparlamentarne unije (IPU), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički saobraćaj (OTIF).

Godine 1997. postala je članica Međunarodne organizacije za standarde (ISO), Međunarodnog komiteta za elektrotehniku (IEC), Evropskog telekomunikacijskog instituta za standarde (ETSI) te Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW).

Od 1998. do 2000. godine BiH je postala članica Međunarodne organizacije za mobilne satelite (IMSO), Međunarodne organizacije za satelitsku komunikaciju (ITSO), Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju (ICAO), Međunarodnog centra za zaštitu i restauraciju spomenika kulturne baštine (ICCROM), Jadransko-jonske inicijative (AII) i Centara za sigurnosnu saradnju (RACVIAC).

Do 2002. priključila se još i Međunarodnoj organizaciji vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), Međunarodnoj federaciji društava crvenog križa i crvenog polumjeseca (IFRC), Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Vijeću Evrope (VE), Venecijanskoj komisiji Vijeća Evrope te Međunarodnom krivičnom sudu (ICC), Svjetskoj asocijaciji za promociju investicija (WAIFA) i Savskoj komisiji.

Godine 2003. Bosna i Hercegovina postala je članica Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), Regionalne inicijative za migracije, azil i raseljene osobe (MARRI), Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), a 2004. Udruženja izbornih zvaničnika centralne i istočne Evrope (ACEEEO) te Foruma slavenskih kultura (FSC).

Do 2007. postala je članica Međunarodnog centara za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (ICGEB), Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje (WAPES), Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (OIML), Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) i Energetske zajednice.

U 2007. priključila se Evropskom udruženju nacionalnih mjeriteljskih instituta (EURAMET), Unutarevropskoj organizaciji poreznih uprava (IOTA), Vijeću za regionalnu saradnju (RCC), Međunarodnom vojnom komitetu za sport (CISM) i Sporazumu o slobodnoj trgovini centralne Evrope (CEFTA).

Od 2008. do 2010. postala je članica Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), Svjetske carinske organizacije (WCO), Unije za Mediteran, Američko-jadranske povelje (A5), Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN), Afričke unije i Svjetske agencije za antidoping (WADA).

Naša zemnlja se pridružila SELEC-u

Godine 2010. BiH se priključila i Međunarodnoj organizaciji za vino i vinovu lozu (OIV), Međunarodnom udruženju ureda za testiranje (IAAO), Evropskoj saradnji u zakonskom mjeriteljstvu (WELMEC), Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) te Međunarodnom vijeću za arhive (ICA).

U 2011. BiH se pridružila Centru za provođenje zakona u jugoistočnoj Evropi (SELEC), u 2013. Evropskoj mreži nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI), Međunarodnoj organizaciji za akreditaciju labaratorija (ILAC) i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR).

Od 2014. do danas priključila se i Međunarodnoj zaštiti morskog dna (ISA), Fondu zemalja zapadnog Balkana (WBF), Međunarodnom centru za promociju kompanija (ICPE), Regionalnom centru za saradnju mladih zapadnog Balkana (RYCO), Međunarodnoj alijansi za sjećanje na holokaust (IHRA), a ove godine i organizaciji nazvanoj Sjever-jug centar.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Robina i prijatelji oprostili se od Edina Kurtića koji...

Rodbina i prijatelji danas su se u Lepenici kod Tešnja oprostili od Edina Kurtića (53) koji je smrtno stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći. Dženaza...

(VIDEO) Međunarodni dan štednje: Pitali smo građane da li...

Danas se obilježava Međunarodni dan štednje. Ove godine u cijelom svijetu ovaj dan ima novo značenje. U vrijeme kada se potiče na potrošnju kao...

Bosanci na ulazak u Hrvatsku čekali po 5 sati:...

Do neočekivane gužve došlo je samo sa slovenske strane, dok se iz Hrvatske u Sloveniju ulazi bez većih čekanja. Kako su prenijeli hrvatski mediji, s...

Najnovije

Novi crni rekord u Italiji: Preko 30.000 slučajeva zaraze koronavirusom

U Italiji je u posljednja 24 časa registrovano 31.758 novih slučajeva infekcije virusom korona, saopštilo je Ministarstva zdravlja te zemlje. Ovo je najveći broj zaraženih...

Srbijanska manekenka se porodila prije dva mjeseca, izgleda kao bomba

Manekenka Sofija Milošević porodila se prije dva mjeseca i tada je na svijet donijela sina Alekseja, a vrlo brzo nakon porođaja uspjela je da...

PCR aparat završio u Mostaru iako je kupljen za KB Bihać

Za biosigurnosni kabinet u Kantonalnoj bolnici Bihać kupljen je PCR aparat koji po svoj prilici nikada neće biti dostavljen. PCR aparat neće biti dostavljen jer...

Migranti upravo zapalili kuću u Polju u Velikoj Kladuši (VIDEO)

U velikokladuškom naselju Polje u ovim trenucima gori kuća koja je bila antikne vrijednosti, bar je tako mještani doživljavaju. Mještani tvrde da su je zapalili...

Tajne iz “Ko to tamo peva”: Bata je OŠAMARIO MUZIČARA, sa Vuisićem niko nije htio da glumi, a starica u crnom je vječita misterija

Prije četrdeset godina svjetlost dana ugledao je film „Ko to tamo peva“, a munjevitom brzinom osvojio je srca publike. Ipak, i dalje postoje mnogi...

Badnjević: Da uključimo respirator na pacijenta, pluća bi mu EKSPL0DIRALA!

Almir Badnjević, direktor mjeriteljske laboratorije Verlab, koju je Institut za mjeriteljstvo BiH imenovao za za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije mjerila u zdravstvu, gostovao...

VELIKO POVEĆANJE U USK! U protekla 24 sata čak 78 novozaraženih!

Skoro svi uzorci, njih 54 koji su poslani na testiranje u sarajevski UKC su pozitivni. Koronavirus je prisutan kod 51 osobe. Preostali zaraženi zabilježeni su...

Narod i Pravda Bihać: Najmlađi tim sa najmlađim kandidatom za gradonačelnika Bihaća će se znati boriti za prava mladih

Narod i Pravda Bihać je Bišćankama i Bišćanima ponudio najmlađu listu, sa najmlađim kandidatom za garodnačelnika Bihaća, Hrnjić Kemalom. Takav sastav, sigurno će znati...
58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se