Naslovnica BiH / EU ZAKLJUČCI VIJEĆA POVODOM MIŠLJENJA KOMISIJE O ZAHTJEVU BOSNE I HERCEGOVINE...

ZAKLJUČCI VIJEĆA POVODOM MIŠLJENJA KOMISIJE O ZAHTJEVU BOSNE I HERCEGOVINE ZA ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI

0
  1. Vijeće pozdravlja Mišljenje Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Vijeće prima k znanjuda Bosna i Hercegovina trenutačno ne ispunjava političke kriterije iz Kopenhagena u dovoljnoj mjeri te da treba uložiti značajne napore u jačanju svojih institucija u cilju garancije demokratije, vladavine prava, ljudskih prava te poštivanja i zaštite manjina. Što se tiče ekonomskih kriterija, Bosna i Hercegovina je postigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti, s tim da je uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije i postizanje konkurentnosti na zajedničkom tržištu još uvijek u ranoj fazi. Bosna i Hercegovina treba unaprijediti svoje rezultate u provedbi obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina je općenito u ranoj fazi kada je u pitanju njen nivo spremnosti za preuzimanje obaveza članstva u EU i treba značajno unaprijediti proces usklađivanja s pravnom stečevinom EU teprimijeniti i provoditi odgovarajuće zakonodavstvo.
  2. Bosna i Hercegovina treba ulagati kontinuirane napore, posebno u pogledu provedbe četrnaest ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije. Potrebno je ispuniti navedene ključne prioritete, usmjerene na oblastdemokratije i funkcionalnosti države, vladavinuprava, temeljna prava i reformu javne uprave.
  3. Vijeće konstatujeda ćeotvaranje pregovora o pristupanju u konačnici razmatrati Evropsko vijeće, u skladu sa ustaljenom praksom, u trenutku kada Komisija ocijeni da je Bosna i Hercegovina postigla potrebni stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, a posebno da je ispunila ključne prioritete navedene u Mišljenju Komisije. Vijeće poziva Komisiju da svoje godišnje izvještajeza Bosnu i Hercegovinu, počevši od izvještaja iz2020. godine, usmjeri na provedbu ključnih prioriteta koje je potrebno rješavati.
  4. Vijeće pozdravlja nominovanjepredsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, teapeluje na izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima vlasti da počnu rješavati ​​ključne prioritete identifikovaneu Mišljenju Komisije, u skladu s legitimnim težnjama građana Bosne i Hercegovine za napretkom ka Evropskoj uniji. Vijeće ponavlja svoju nedvosmislenu opredijeljenost EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.