Naslovnica BIHAĆ Zasjedala Vlada USK-a: Zadovoljni radom inspekcije, koja je izdala 1.001 prekršajni nalog...

Zasjedala Vlada USK-a: Zadovoljni radom inspekcije, koja je izdala 1.001 prekršajni nalog U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, na kojoj su usvojeni izvještaji za prošlu godinu Kantonalne uprave civilne zaštite i Uprave za inspekcijske poslove.

0

Na prijedlog Ministarstva zdravstva usvojen je program utroška dijela sredstava granta – transferi za zdravstvo kojim je za Dom zdravlja odobreno 40.000 KM i to za popravak rendgen aparata i za sufinansiranje nabavke denzitometar aparata, kojim se mjeri gustoća kostiju.

Kako je, između ostalog, navedeno u izvještaju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018.godinu, u izvještajnom periodu inspektori ove Uprave izvršili su ukupno 10.541 inspekcijskih kontrola, od toga 6.145 izvršeno je redovnih, 2.921 kontrole po zahtjevu stranaka i 1.553 kontrole izvršenja rješenja. Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata uredan nalaz sa manjim nedostacima imao je 7.864 subjekt nadzora kod kojih nije bilo potrebno poduzimati bilo kakve upravne mjere dok je kod 2.588 subjekta utvrđeno neuredno činjenično stanje i protiv prekšioca su poduzete mjere.

Po osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora donijeto je 1.600 rješenja o otklanjanju nedostataka, izdato je 112 rješenja o zabrani rada (po raznim osnovama) ili stavljanja robe van prometa, a izdan je 1.001 prekršajni nalog. Podneseno je 130 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i četiri krivične prijave nadležnom tužilaštvu USK-a. Od ukupnog broja izdatih prekršajnih naloga (1.001 nalog) u ukupnom iznosu od 836.470 KM, za izvještajni period utvrđeno je slijedeće: naplaćeno je 652 naloga u iznosu od 248.400 KM, odnosno okrivljeni koji su prihvatili odgovornost dok je 201 okrivljenih zatražilo sudsko odlučivanje.

Tokom oktobra, novembra i decembra 2018. godine inspekcijske aktivnosti intenzivirane su, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova USK-a u vezi sa nelegalnim iznajmljvanjem privatnih kuća i stanova stranim državljanima-migrantima, Tom prilikom izvršeno je inspekcijskih nadzora kod 145 subjekata nadzora/građana koji su se bavili nelegalnim iznajmljivanjem smještaja stranim licima-migrantima. Kod 35 subjekata je utvrđeno da posjeduju rješenje nadležnog organa za pružanje usluga smještaja, dok su kod 34 subjekta izdata rješenja o zabrani rada, odnosno 15 prekršajnih naloga u iznosu od 18.650 KM. Kod 58 subjekata je utvrđeno da ne pružaju usluge smještaja, dok je ukupan broj zatečenih lica bio 804, informisao je direktor Uprave Šerif Kosatica.

Obzirom na probleme s kojima se inspekcija suočava, posebno vezane za manjak broja inspektora, direktor Šerif Kosatica zajedno sa uposlenicima je javno pohvaljen od strane Vlade zbog dobrog obavljanja posla u zadnje vrijeme.

Ministri su, između ostalog, razmatrali nekoliko izvještaja o radu, usvojili Zaključak o pokretanju postupka nabavke dva putnička motorna vozila za Kantonalnu upravu za šumarstvo, imenovan je sekretar Ureda za zajedničke poslove Vlade, te su u nekoliko obrazovnih i zdravstvenih institucija razrješeni članovi upravljačkih struktura i imenovani novi.

Tako je u Radnu grupu za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj, imenovan Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona te, na traženje ovog Ministarstva, Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stambeno-komunalnu politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona za novog člana Radne grupe imenovala je zastupnika Hadisa Jusića.

VIDEO: 29. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

VIDEO: 29. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Posted by Vlada Unsko – sanskog kantona on Petak, 12. April 2019.

Loading...