Naslovnica BIHAĆ Zašto grad i vijeće gledaju ruglo grada i ne nalože da se...

Zašto grad i vijeće gledaju ruglo grada i ne nalože da se objekti završe!? Dva nedovršena objekta u centru Bihaća predstavljaju ruglo koje narušava estetski izgled grada i odbija turiste koji kad vide ovakav grad teško da se odluče zadržati na noćenju, jer nemaju šta da vide osim bauštele.

0

Nelogično je obustaviti gradnju pod izgovorom da objekti nisu trebali biti građeni, a ako su već započeti da nisu trebali imati visinu koju imaju trenutno. Zašto je nelogično? Jednostavno iz razloga što su oni izgrađeni u vrijeme mandata drugog gradonačelnika i Vijeća, pa ih sad rušiti nema smisla.

Tražiti od vlasnika da plate sve potrebne takse i dadžbine je obaveza, ali ih držati u šahu godinama i tako narušavati estetski izgled grada na koji se ova vlast i Vijeće često pozivaju, nije logično niti je opravdano.

Zašto Grad i Gradsko vijeće ne nalože vlasnicima da u potpunosti završe objekte i urede prostor oko njih, a onda ih ganjati da plate šta treba, pa ako su i kazne u pitanju za neke propuste illi sl., i to rješiti ali trenutno stanje nema smisla niti bilo kakvog opravdanja!

Da li je u pitanju ucjena vlasnika i pokušaj da se od istih uzme reket?

Zašto je odjednom BBI odobren a ovo nije? Je li to pokazatelj da se griješilo kod slučaja BBI i da se kod ova dva slučaja također griješi?

Loading...