Zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta, izmješteni migranti iz kampa BIRA ne mogu biti smješteni u kamp Lipa

Iz navedenog se može zaključiti da se izmještanje migranata iz kampa BIRA vrši bez koordinacije sa IOM-om kao ni sa Službom za poslove sa strancima.

Dopremljeni migranti se trenutno nalaze ispred samog kampa, na livadi ispred samog glavnog ulaza u kamp.

Nameće se logično pitanje, šta će se desiti sa migrantima koji su danas dopremljeni u kamp Lipa, s obzirom da ih ovaj prihvatni centar ne može primiti uslijed popunjenosti smještajnih kapaciteta.